Nový investiční dotazník

Dobrá pomoc při volbě investic

about patria image

F.A.Q.

V případě dalších obecných dotazů nás kontaktujte na +420 221 424 240 nebo patria@patria.cz.

Proč mi předkládáte nový investiční dotazník?

Patria Finance, a.s. (dále jen „Patria“) je jako obchodník s cennými papíry povinna Vás na základě právních předpisů požádat o informace o Vašich znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, toleranci k riziku a investičních cílech. Bez těchto informací Patria není oprávněna poskytnout Vám služby investičního poradenství, kdy na jejich základě musí posoudit tzv. vhodnost produktů a služeb, anebo dostatečně vyhodnotit tzv. přiměřenost vybraných investičních služeb a investičních nástrojů.

Nový investiční dotazník nahrazuje předchozí verzi dotazníku z roku 2013 a také dotazník cílového trhu.

Z jakých právních předpisů plyne povinnost dotazování informací a jejich vyhodnocování?

K čemu použijete odpovědi z dotazníku?

big image patriasmall image patria

Patria Slovník