Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
Tisková prohlášení Zpět

Praha, 26.6.2001

Obchodování s dluhopisy přechází z Patrie do ČSOB.

Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí ze dne 14. června 2001 o převodu obhospodařování podílového fondu Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. (dále jen „Fond“) podle ustanovení § 37c odst. 1 písm. c) zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, na společnost OB Invest, investiční společnost, a.s.. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. července 2001. Předávající i přebírající společnost, v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry, se dohodly, že den, kdy dojde k předání majetku Fondu do obhospodařování přebírajícímu, je 13. červenec 2001.

 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o