Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
Tisková prohlášení Zpět

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 4. prosince 2007

Matej Říha a Zoltán Tihanyi v manažmente Patria Finance Slovakia, a.s.

Direktorom a predsedom predstavenstva novo založenej spoločnosti Patria Finance Slovakia, a.s. sa stal Matej Říha. Na pozíciu Associate Director na oddelení firemných financií Patria Finance Slovakia, a.s., nastúpil Zoltán Tihanyi.

Matej Říha
je zodpovedný za oblasť Corporate Finance a službu Patria Direct určenú pre individuálnych investorov na kapitálových trhoch.
“Na pozícii Managing Director som primárne zodpovedný za riadenie tímu Patria Slovakia, a.s., a za komplexné riadenie a exekúciu projektov v oblasti fúzií a akvizícií, transakcií na kapitálových trhoch, analýz, valuácií a taktiež za rozvoj služieb pre domácich a zahraničných klientov,” uviedol Matej Říha.
Pred príchodom do Patria Finance Slovakia, a.s., úspešne pôsobil na niekoľkých manažérskych pozíciách v komerčnom bankovníctve. Prioritne sa venoval oblasti korporátneho bankovníctva, najmä veľkým a nadnárodným firemným klientom a štruktúrovanému financovaniu. Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil aj v oblasti poradenstva v britskej spoločnosti a spolupodieľal sa na viacerých reštrukturalizačných projektoch.
Matej Říha získal titul inžiniera ekonómie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvoval stáž na Murdoch University v Austrálii.
Zoltán Tihanyi
Zoltán Tihanyi pracuje ako Associate Director v oddelení firemných financií Patria Finance Slovakia, a.s., Podieľa sa na riadení vzťahov, na manažmente projektov a ich exekúcii. Okrem toho poskytuje analytickú podporu pri akvizíciách, divestíciách, valuáciách a iných transakciách.
Zoltán Tihanyi pracoval na viacerých analytických pozíciách v sektore komerčného bankovníctva, ako aj private equity priemysle. Pred nástupom do Patrie zastával pozíciu vedúceho oddelenia Corporate Credit Risk vo Všeobecnej úverovej banke.
Zoltán Tihanyi získal titul inžiniera na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a je členom CFA Inštitútu so sídlom v Charlottesville, USA.
Kontakt pro média:

David Marek
+420 221 424 115

info@patria.cz

 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o