Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
Tisková prohlášení Zpět

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 30. října 2007

Výkyvy akciových trhů: zajišťování a reakce investorů

Proti riziku propadu cen akcií se zajišťuje pouze šest procent českých retailových investorů. Všeobecné povědomí o zajišťovacích instrumentech je velmi nízké. Uvádí to zářijový průzkum společnosti Patria Direct*.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak čeští investoři sestavují svá portfolia, jaké informace jsou pro ně stěžejní a jak chrání své investice před propadem cen. Výzkum ukázal, že 84 procent respondentů (návštěvníků webu www.patria.cz) investuje do akcií a dalších 13 procent to má v nejbližší době v plánu.

Investoři věří především sami sobě

Nejdůležitějším pomocníkem investorů při nákupu akcií jsou informace, každý ale přikládá váhu něčemu jinému.

  • Pokles nebo růst cen akcií je rozhodující informací pro 48 procent investorů.
  • Komentáři a názory odborníků se řídí celkem 30 procent. Služba doprovodného informačního servisu je pro investory velmi důležitá.
  • Pouze 13 procent investorů je ovlivněno chováním ostatních. Investoři chápou, že následovat dav nemá v této oblasti žádný smysl.

Impuls k nákupu: odhad cenového dna
„Pokud jde o chování v průběhu korekce na trzích, projevují investoři velkou samostatnost. Ačkoli se jedná o velmi složitou situaci, snaží se správný moment k nákupu akcií určit sami. Takřka polovina z nich zkouší rozpoznat ten správný okamžik, kdy podle jejich vlastního názoru už ceny akcií klesly hodně nízko,“ komentuje výzkum Roman Koděra, vedoucí makléř společnosti Patria Direct.

Proti propadu se zajišťuje minimum investorů
„Většina investorů zatím zajišťovací instrumenty jako například futures kontrakty nebo opce nevyužívá, na druhou stranu mají zájem o edukaci v této oblasti. 49 procent dotazovaných investorů by ocenilo větší množství informací k této problematice. Proto se jí chceme více věnovat na stránkách www.patria.cz nebo www.centrum-investora.cz,“ dodává Roman Koděra.

I přes nízké procento využití klasických zajišťovacích instrumentů se investoři proti výkyvům na kapitálových trzích chrání. Podle výzkumu spočívá tato ochrana především v diverzifikaci portfolia již při jeho sestavování. Svá portfolia diverzifikují tři čtvrtiny dotázaných investorů, přičemž více než polovina z nich nakupuje různé typy cenných papírů (akcie, fondy, certifikáty). Čtvrtina investorů diverzifikuje nákupem několika titulů v rámci jenoho typu cenného papíru a čtvrtina nákupem cenných papírů z různých regionů.

* V průzkumu na stránkách Patria Online odpovědělo 374 individuálních investorů.

Kontakt pro média:

David Marek
+420 221 424 115

info@patria.cz

 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o