Patria-finance, a.s. Patria-finance, a.s.
   Úvod  |   Tisková prohlášení  |   Kariéra v Patrii  |   Kontakt Patria-finance, a.s.
  Patria-finance, a.s.
   Skip Navigation Links.    
Tisková prohlášení Zpět

V Praze dne 14. února 2003

Patria Finance, a.s. zrealizovala v roce 2002 historicky nejvyšší objem obchodů s akciemi

V roce 2002 zrealizovala Patria Finance, a.s. (Patria) historicky nejvyšší objem obchodů s akciemi na domácích a zahraničních kapitálových trzích. Na Burze cenných papírů Praha Patria zobchodovala akcie v celkovém objemu 63 mld. Kč, což je o 121 % více než v roce předcházejícím.

Vůdčí pozici mezi českými obchodníky potvrdila Patria také v obchodování se zahraničními akciemi, když v loňském roce zrealizovala v západní Evropě, Asii a USA transakce v objemu 18 mld. Kč (meziroční nárůst o 8,4 %). Významného nárůstu obchodů s akciemi dosáhla Patria též v regionu střední a východní Evropy. V Maďarsku, Polsku a Slovensku činil jejich celkový objem 9,8 mld. Kč, což představovalo více než jedenáctinásobek skutečnosti roku 2001.

Rok 2002 byl pro Patrii i jedním z nejúspěšnějších v oblasti firemních financí (poradenství při fúzích, akvizicích a prodejích společností), když Patria úspěšně radila klientům při transakcích v celkovém realizovaném objemu 22 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější transakce, na kterých se Patria podílela, patřil odkup akcií České spořitelny, dále nalezení strategických partnerů pro MSA, a.s., a ŽDAS, a.s., a prodej dvou dceřiných společností JIP, a.s. Patria Finance působila i na území Slovenska, když se stala poradcem společnosti Vetropack Holding při úspěšné akvizici Skloobalu Nemšová.

Rok 2002 byl pro Patrii úspěšný rovněž díky uvedení zcela nového investičního portálu www.patria.cz. Portál se zaměřuje na poskytování informací z oblasti domácích a zahraničních finančních trhů a jeho součástí jsou i specializované služby VIP Patria určené jak individuálním investorům tak korporacím a institucím.

Michael Jasanský
generální ředitel
Patria Finance, a.s.

Informace pro tisk:

Patria Finance, a.s. byla založena v roce 1994. Společnost poskytuje kromě služeb obchodníka s cennými papíry pro institucionální i drobné investory (prostřednictvím své dceřiné společnosti Patria Direct a.s.) také služby v oblasti firemních financí. Patria je členem skupiny KBC Banking and Insurance Group, která patří mezi největší a nejsilnější finanční skupiny v Evropě. Hlavními akcionáři Patrie jsou KBC Bank (75%) a KBC Securities (25%).

Kontakt pro média:
Monika Procházková
E-mail:prochazkova@patria.cz
telefon: +420 221 424111
 
 
Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic Phone: (00420) 221 424 111, Fax: (00420) 221 424 222; e-mail: info@patria.cz
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR
Informace o cookies
o